Nemocniční pomoc pro komunikaci

Komunikace a přivolávání (SESTRA - PACIENT)

Komunikační a přivolávací systémy sestra-pacient jsou určeny převážně pro lůžková oddělení nemocnic a domovů důchodců. Zabezpečují kontakt pacienta s personálem. Mohou být pouze jednoduché pro přivolání personálu k pacientovi, ale mohou být i systémy, které kromě toho umožňují akustický a optický kontakt včetně možnosti připojení k telefonní síti, internetu, TV.

NEMOCNIČNÍ VYUŽITÍ

Komunikační a přivolávací systémy značně usnadňují komunikace s pacientem.

BEZPEČNOSTNÍ SIGNALIZACE

Součástí těchto systémů jsou rovněž detekce pádu, monitoring opuštění lůžka, aj.


Efektivní zjednodušení komunikace s pacientem

Přínos komunikačního a přivolávacího systému, fungujícího na principu sestra-pacient

Většinou se instalují systémy s prvky propojenými kabeláží, ale existují i systémy bezdrátové. Bezdrátové systémy se s výhodou instalují v místech, kde nelze provádět stavební práce, např. v historických budovách. Jejich nevýhodou je autonomní napájení každého prvku. Je tedy třeba kontrolovat, zda nejsou vybité baterie. Drátový systém je napájen z jednoho zdroje, který může být zálohován.

Součástí přivolávacích systémů mohou být i signalizace detekce pádu pacienta, monitoring opuštění lůžka, opuštění prostoru nebo příznaků epileptického záchvatu. Speciální případem přivolávání pomoci jsou přivolávací systémy instalované na invalidních WC. Tyto systémy musí být instalovány ve všech novostavbách, ve kterých jsou invalidní WC požadovány.

Společnost ComArr, spol. s r.o. je certifikovaná pro instalaci systému Visocall IP výrobce Schrack Seconet. Z větších instalací můžeme zmínit např. DPS Rychnov nad Kněžnou a některé pavilony nemocnice Pardubice a Ústí nad Orlicí.