Využíváme moderních doporučení

Souhrn doporučení k elektroinstalacím

K řešení kabelových rozvodů se v poslední době používá převážně tzv. univerzální (strukturovaná) kabeláž. Pojem univerzální kabeláž označuje souhrn doporučení k řešení kabelových rozvodů, ke kterým dospěli návrháři těchto rozvodů v minulých letech.

Tato doporučení se v důsledku rychlého vývoje v kabelážové technologii dynamicky mění a doplňují. Pro instalaci strukturovaných kabeláží byly vytvořeny normy, které by měly být při instalaci dodržovány. Jde hlavně o dodržení maximálních povolených délek a typů kabelů. Pro Evropu mají základní norma označení EN50173 a EN50174.

EFEKTIVITA

Díky využití univerzální kabeláže nebudete platit zbytečný materiál při elektroinstalaci.

BEZPEČNOST

Při přerušení kabeláže cizím vlivem se dá snadno a rychle problém odstranit.

TELEVIZNÍ ROZVODY

Součástí univerzální kabeláže jsou rovněž kabely, které přenášejí televizní signál.


Přínos využití univerzální kabeláže

Bezpečná elektroinstalace s důrazem na bezpečnost

Základem univerzální kabeláže je rozdělení celé kabeláže na úrovně a oddělené řešení jednotlivých úrovní. Nejčastěji používá stromová struktura kabeláže, která je vlastně odvozena z principu vytváření telefonních sítí. Kromě telefonů však mohou být na koncích stromu také zapojena další zařízení sítě (terminály, počítače, atd.). V uzlech stromu jsou umístěna propojovací pole a aktivní prvky sítě (ústředny, switche, atd.). Každá větev kabeláže vede z propojovacího pole v uzlu sítě k zásuvce v kanceláři nebo k podřízenému uzlu sítě. Typ zařízení, které bude připojeno k zásuvce, se pak určí propojením ukončení kabelu od této zásuvky na propojovacím poli s příslušným aktivním prvkem. Tzn. pokud je v uzlu aktivní prvek počítačové sítě a vývody od telefonní ústředny, může být zásuvka připojena buď k počítačové nebo k telefonní síti. Určení zásuvky lze kdykoliv jednoduše změnit. Není přitom nutné instalovat nové kabely.

Jako základní médium se pro připojení zásuvek používá v univerzálních kabelážích čtyř párová kroucená dvoulinka. Vyrábí se v několika kvalitativních třídách, které se liší maximální přenosovou rychlostí. Podle požadovaných přenosových rychlostí se kromě kabelu volí také ostatní prvky sítě (zásuvky, propojovací rámy, switche, atd.). Pro propojení jednotlivých center se používá přednostně optický kabel.

Výhodou univerzální kabeláže je její univerzálnost a bezpečnost. Pokud se přeruší jeden kabel, má to vliv pouze na činnost stanice připojené k danému kabelu, na činnost ostatních stanic nemá tato závada vliv. Nevýhodou je velká celková délka kabelu a nutnost kladení žlabů s větším průřezem.

Naše společnost má bohaté zkušenosti s instalacemi univerzálních kabeláží. Instalujeme je od založení společnosti v roce 1991. Jsme jednou z prvních společností v České republice, které začaly instalovat kabeláže na bázi kroucené dvoulinky.

Z větších naší společností instalovaných kabeláží ve státní správě můžeme zmínit: Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Komise pro cenné papíry, Městské úřady v Chrudimi a v Pardubicích. V průmyslových podnicích jsme instalovali kabeláže například v ISOVERu Častolovice, VPS Rosice, VÚOS Rybitví. Kromě toho jsme instalovali kabeláže ve školách, hotelích i soukromých domech.

Televizní rozvody

Součástí instalace kabelových rozvodů bývají také, hlavně u bytových domů, televizní rozvody. I když se v poslední době rozvíjí přenos televizního signálu po datových sítích, stále ještě funguje pozemní televizní vysílání, které vyžaduje instalaci anténního systému a koaxiálních rozvodů. Kromě pozemního signálu je po těchto rozvodech možné rozvést také satelitní signál a signál rozhlasu. Součástí rozvodů rovněž bývají (kromě antén a kabelů) také anténní zesilovače, slučovače, odbočovače, multipřepínače pro satelitní příjem a další prvky.