SYSTÉM, CO VÁM HLÍDÁ ZÁDA

PZTS - Poplachový a zabezpečovací tísňový systém

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) dnes patří mezi základní součásti zařízení domů a objektů. V některých případech ho vyžadují pojišťovny jako podmínku pro uzavření pojistné smlouvy. Díky dobrému systému může zákazník nejen zabránit škodě na majetku, ale také získat úsporu v podobě slevy na pojištění.

ZABEZPEČENÍ

Zabezpečovací prvky instalujeme tam, kde je kladen důraz na bezpečnost objektů.

SIGNALIZACE POPLACHU

Spolu se zabezpečením je nutné taky riziko hlásit - na to se využívají poplašné zařízení.


Neriskujte, spoléhejte se na PZTS

Využití a výhody poplachových a zabezpečovacích systémů

Zabezpečení lze provést kabelovým systémem nebo bezdrátovými prvky. Spolehlivější je kabelové propojení, bezdrátové prvky se používají tam, kde není možné natáhnout kabely (ani zasekáním do zdi ani uložením do lišt). Jejich nevýhodou je autonomní napájení každého prvku.

Signalizace poplachu se provádí sirénami přímo v místě poplachu, popřípadě přenosem informace o narušení objektu na zvolené telefonní číslo. Informaci je možné předat také na PCO (pult centrální ochrany), který zajistí okamžité vyslání kontroly na místo poplachu.

Součásti poplachového systému
  • ústředna – typ se volí podle celkové velikosti systému
  • komunikátory – prvky pro komunikaci (hlášení) poplachu pro různé technologie – GSM, LAN
  • klávesnice – ovládání systému (zapnutí, vypnutí, nastavení)
  • detektory – pohybová čidla, okenní a dveřní magnety, požární čidla, čidla plynů, čidla náklonu a otřesů, záplavová čidla, čidla tříštění skla atd.
  • sirény – signalizace poplachu (vnější a vnitřní)

ComArr, spol. s r.o. vlastní certifikace na instalaci systémů Satel Integra, Jablotron a Galaxy. Z větších instalací systémů PZTS můžeme zmínit RAAL Hradec Králové, ZŠ Svítkov, intstalace PZTS pro policii ČR a AČR.