Požární bezpečnost stavby

EPS - Elektronická požární signalizace

Elektrická požární signalizace je jedno z technických opatření, které slouží ke zvýšení požární bezpečnosti staveb. Je to soubor ústředen, hlásičů, čidel a různých přenosových zařízení, vytvářející systém, který opticky nebo akusticky signalizuje ohnisko nebo již probíhající požár.

AKTUÁLNÍ PŘEHLED

Systém EPS může posílat informace o vzniku požáru na určená místa, nebo přímo ovládat další řízení.

SIGNALIZACE

EPS je vždy vybeven akustickým, nebo obrazovým systémem, který Vás včas upozorní.


Je lepší, být připraven

Výhody elektronické požární signalizace

Systém EPS může posílat informace o vzniku požáru na určená místa a může také ovládat zařízení, která automaticky provádějí protipožární zásah nebo brání dalšímu šíření požáru. Někdy jsou součástí elektrické požární signalizace také výstražné hlasové systémy (evakuační rozhlas). Tyto systémy slouží k řízení evakuace prostoru zasaženého požárem.

Speciálním prvkem elektrické požární signalizace je autonomní detekce a signalizace požáru. Jsou to samostatné prvky, které v sobě sdružují detekci a signalizaci požáru. Tyto prvky se přednostně používají v bytových jednotkách. Jejich instalace je požadována normou EN14604. Potřeba a způsob instalace systému EPS je vždy dána požárně bezpečnostním řešením (PBŘ) stavby.

ComArr, spol. s r.o. vlastní certifikace na instalaci systémů Schrack Seconet Integral IP. Z větších instalací systémů EPS můžeme zmínit OQEMu Slatiňany, Eligo Kolín, MARO Kolín, některé pavilony nemocnice Pardubice a další.