MONITORING A SPRÁVA PŘÍSTUPŮ

Řešení přístupu do objektů

Přístupové systémy slouží ke sledování pohybu pracovníků v prostoru domu, úřadu nebo firmy. Umožňují specifikovat jednotlivým zaměstnancům, obyvatelům bytových domů a ostatním osobám místa, do kterých mohou vstupovat, a časy, ve kterých je jim to umožněno.

TERMINÁLY

Přehledný systém ovládaný pomocí přístupových terminálů a přístupových karet.

VIZUÁLNÍ PŘEHLED

K realizaci přístupových systémů nabízíme rovněž náš docházkový systém.


Efektivní přehlednost o pohybu zaměstnanců

Využití a výhody přístupových systémů

Moderní přístupové systémy je kromě lokálního ovládání možné ovládat také pomocí internetu nebo mobilními aplikacemi. Některé systémy je možné propojit s kamerovým systémem. To umožňuje například přečtení SPZ automobilu a automatické zvednutí závory v případě, že má dané auto oprávnění vjet do prostoru za závorou.

Součásti přístupového systému
  • přístupové terminály a řídicí jednotky
  • čtečky identifikačních médií (karet, čipů, otisků prstů, ...)
  • mechanické zábrany (zámky, závory, vrata, turnikety,...)
  • identifikační média (čipy, karty,...)
  • software pro nastavení přístupů

Další možností je propojení přístupového systému se systémem docházkovým. Data získaná propojením s docházkovým systémem je pak možné použít v personálním řízení. ComArr, spol. s r.o. může v přístupových systémech nabídnout buď vlastní řešení spojené s docházkovým systémem, nebo přístupové systémy IDS4IMA-PRO.